ถ่านไฟเก่า

คุณคนสำคัญ

Happy Valentine's Day

My music

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ดูแลตวงตาเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

ดูแลดวงตาเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

    ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจาก ความผิดปกติของร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป และการมีระดับน้ำตาลในเลือดมากเกินไปก็ทำให้อวัยวะหลายส่วนได้รับบาดเจ็บ เช่น หัวใจ ไต หรือแม้แต่ดวงตา และนี่คือคำแนะนำในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของผู้ป่วยโรค เบาหวานตามที่ The U.S. National Diabetes Information Clearinghouse ได้ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1.รับประทานอาหารตามคำแนะนำของแพทย์และนักโภชนาการ

2.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวัน

3.รับประทานยารักษาโรคเบาหวานตามที่แพทย์สั่ง

4.ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตบ่อยๆ และพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

5.ตรวจประเมินสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี

6.ตรวจตาเพื่อประเมินโรคต้อหินและต้อกระจก

7.ไม่สูบบุหรี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น